TakXperten i Stockholm 08- 645 10 20

Taksäkerhet


I Boverkets byggregler finns en del bestämmelser om vilka fasta säkerhetsanordningar som krävs beroende på fasadhöjd och taklutning. Vi hjälper er att utrusta ert tak med nödvändiga takbryggor, stegar, räcken och snörasskydd.

Fastighetsägare som har eldstad och skorsten som ska sotas, har skyldighet att se till att brand förebyggs, och därmed skyldighet att se till att det finns möjlighet för sotare att säkert utföra sotning. Det vill säga, att säkert ta sig upp på taket, att ta sig fram till skorsten och att säkert utföra själva sotningen.

Vi monterar taksäkerhet från CWLundberg & SFS Vajersystem på Tegeltak, duktak, papptak och olika typer av plåttak.

Vi erbjuder montage av:

- Fasadstegar med ryggskydd
- Snörasskydd
- Förankringsöglor
- Gångbryggor
- Takstegar
- Skyddsräcken runt uppstigningsluckor.
- Vajersystem (SFS)