TakXperten i Stockholm 08- 645 10 20

Tilläggsisolering av tak

Dagens debatt om klimatförändringar ger ytterligare kraft åt argumenten för att minska energianvändningen vid uppvärmning av våra byggnader. Trots den bisarra effekten av klimatförändringarna med mildare vintrar ökar kostnaderna för energianvändningen.

Se bilden till höger. Mycket av energin för att värma lokalen går förlorad genom det dåligt isolerade taket och smälter på så sätt snön. Därav alla istappar.

Vid en förestående omläggning av tak bör en värmebesparingsberäkning utföras. Beräkningen visar oftast att det utöver nytt tätskikt även är ekonomiskt att utföra en tilläggsisolering.
Om framtida kostnadsökningar på energin med koldioxidskatt eller andra avgifter kan vi bara gissa, men det kommer alltid att löna sig att tilläggsisolera.

Förutom ett ökat värde på fastigheten ger en tilläggsisolering även en bättre inomhusmiljö med jämnare temperatur året om. Tilläggsisoleringen gör det svalare inomhus på sommaren och ni kan sänka temperaturen någon grad på vintern utan att det känns kallt och dragit.

Vi utför värmebesparingsberäkningen och tar fram optimala lösningar på en tilläggsisolering.

iso 1iso 1
iso 1
iso 2iso 2
iso 2
tillaggsinsoleringtillaggsinsolering
tillaggsinsolering