TakXperten i Stockholm 08- 645 10 20

Välkommen till TakXperten Stockholm!

Tak ska skydda och tåla väder, vind och slitage under många år. Det är viktigt att rätt material används och monteras av yrkesskickliga montörer på rätt underlag.

TakXperten Stockholm


Tak ska skydda och tåla väder, vind och slitage under många år. Det är viktigt att rätt material används och monteras av yrkesskickliga montörer på rätt underlag.

Vi har vana, erfarenhet och kunskap av att arbeta på hög höjd. Vi kan därför ge våra kunder råd om vad som krävs för att utrusta fastigheten med tillträdesanordningar och taksäkerhet.

Takarbeten är ett hantverk som ställer höga krav på erfarenhet, precision och yrkeskunnande. 
Nya material, myndigheters krav och företagets egen utveckling kräver utbildning.
Därför organiserar vi och genomför kontinuerliga utbildningar tillsammans med ledande materialfabrikanter och sakkunniga.

Sedan 2011 är vi ett TiB Auktoriserat företag.
Genom oss får du garanterat arbetet utfört på rätt sätt och slipper dyrköpta erfarenheter.

Snabbt om TakXperten

  • Startades 2006
  • Entreprenör i byggbranschen med inriktning på tak och terasser
  • Kontor i Eskilstuna och Stockholm
  • Mälardalen som arbetsområde
  • 18 anställda, samtliga montörer innehar certifikat i heta arbeten
  • Medlem i TIB och Sveriges Byggindustrier
  • TIB Auktoriserad
  • Satsar på kvaliét, miljö och utbildningar. Vidareutvecklar kvalitets, miljö och arbetsmiljöledningsystem
  • Samarbetar med Sveriges ledande materialleverantörer såsom Icopal,Protan, Sika, Vegtech och Paroc